සුබ්‍රමනියම් සාමිගේ ප්‍රකාශයට පරීක්‍ෂණයක් ඉල්ලයි සර්වපාක්‍ෂික අරගලකරුවෝ ඉන්දියානු රජයෙන් ඉල්ලති

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රපාතයෙන් ගොඩ ඒමට විශාල මැදිහත්කරණයක් ලබාදුන් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින විශ්වාසය ඓතිහාසික බැඳීම්වලට පළුදුවන ආකාරයෙන් ඉන්දියාවේ ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය සම්බන්ධතා සහිත සුබ්‍රමනියම් සාමි කර ඇති ප්‍රකාශයට අදාළව පුළුල් පරීක්‍ෂණයක් සිදුකර එහි සත්‍ය තත්ත්වය පැහැදිලි කර ගැනීමට අවස්ථාවක් දෙන ලෙස සර්වපාක්‍ෂික අරගලකරුවෝ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් ඉන්දියානු රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටී.

ඉන්දියාවේ ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය සබඳතා සහිත සුබ්‍රමනියම් සාමි විසින් නිකුත්කර ඇති ට්විටර් පණිවුඩයක් පිළිබඳ ‘සර්ව පාක්‍ෂික අරගලකරුවන්’ ලෙස අපගේ දැඩි අවධානය යොමුව තිබේ. එහි දක්වා ඇති පරිදි රාජපක්‍ෂලාට අවශ්‍ය නම් ඉන්දීය හමුදා මැදිහත්වීමක් ලබාදිය යුතු බවට සුබ්‍රමනියම් සාමි මහතා යෝජනා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.