ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිල වශයෙන් සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බවට දැනුම් දුන් බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ජුලි මස 14 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිල වශයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවයි කතානායකවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කලේ.

නව ජනාධිපතිවරයෙකු පත් කරන තෙක් එම ධුරයේ වැඩබැලීම අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකරනු ලබන බවයි කතානායකවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

හෙට දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරනු ලබන බවත්, නව ජනාධිපතිවරයෙකු පත් කර ගැනීමේ කටයුතු දින 07ක් තුල සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.