අගමැති දිනේෂ් !

නව අගමැතිවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පත් කරන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මහජන එක්සත් පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි මහතා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.