පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ පෙරහුරුවක් හෙට

පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කිරීමේ උත්සවයේ විශේෂ පෙරහුරුවක් හෙට පැවැත්වෙන බව වේත්‍රධාරි  නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

වාර අවසාන  කෙරුණු පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතින් අනිද්දා (3) බදාදා උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.