සර්වපාක්ෂික රජයට අතත් එකතු වෙයි

දිරියේදී පිහිටුවීමට යෝජිත සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ද එක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වී එහි වගකීම් බාරගත යුතුය යන මතයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් දැඩිව සිටින බවද එම ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනාගෙන් පස් දෙනකු දැනටමත් ආණ්ඩුව සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින අතර ,පක්ෂය සමග දැනට සිටින මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව නව දෙනෙකි.

එයින්ද වැඩි දෙනකුගේ අදහස වී ඇත්තේ, ශ්‍රීලනිපය සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වි, වගකීම බාර ගෙන රජයේ ඉදිරි කටයුතුවලට සහාය දිය යුතු බව යැයි දැනගන්නට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.