කොවිඩ් අවධානම වැඩි වෙයි -මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළට

ඊයේ (09) දිනය තුළ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 09 ක් වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.