තවත් කොවිඩ් මරණ 05ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 05ක් ඊයේ(28) සිදුව ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.