ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අද

සෑම මසකම 1 දා සහ 15 දා ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය අනුව සැප්තැම්බර් මාසයට අදාළ සංශෝධනය අද (01) සිදු කෙරේ.

පසුගිය අගෝස්තු 15ට අදාළ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය නොකළ අතර, අගෝස්තු 01 දා ඩීසල් මිල පමණක් රු. 10කින් අඩු කෙරිණි.

ලෝක වෙළෙඳපොළේ පවතින තෙල් මිල, ඉන්ධන ආනයනික වියදම්, ගොඩබෑමේ වියදම්, බෙදාහැරීමේ වියදම් සහ බදු මුදල් යන සාධක සලකා බලා ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කෙරේ.

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය, මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව, ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව, ඉන්දීය තෙල් සමාගම, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය යන ආයතනවල නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් මඟින් කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.