දසුන්ගේ 31 වැනි උපන් දිනයට සිංහයන්ගෙන් ජයග්‍රාහී තිළිණයක්

රුපියල් මිලියන 72ක් සමඟ ශූරයන්ගේ අතට ආසියා කිරුළ හිමි වන අවසන් ගැටුම හෙටයිබිනර මස 9 වැනිදා මෙලොව එළිය දුටු දසුන් ශානක නම් වූ කුමරුගේ උපන් දිනයදා අමතක නොවන තිළිණයක් සමඟ ප්‍රීතිමත් ජයග්‍රහණයක් තම සහෝදර ක්‍රීඩකයෝ තිළිණ කළහ. ආසියා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයට පෙර පැවති සුපිරි හතර වටයේ අවසන්

Leave a Reply

Your email address will not be published.