සමන්තා පවර්ගෙන් පොහොර ගන්න ඩොලර් මිලියන 40ක්

ගොවි ජනතාව සඳහා පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අමතර අමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 40 ක ආධාර මුදලක් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන අමෙරිකානු නියෝජිත ආයතනයේ පරිපාලක සමන්තා පවර් මහත්මිය පවසයි.

දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණි සමන්තා පවර් මහත්මිය අද (10) පෙරවරුවේ ජා ඇල, ඒකල ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව මුණ ගැසී සාකච්ඡා පැවැත්විය.

එහිදී ඔවුන්ගේ ගැටලු විමසා බැලූ ඇය ප්‍රමුඛ සිව්දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අමෙරිකානු දූත පිරිස පොහොර ඇතුළු කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අතිරේක අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 40 ක මුදලක් ලබාදෙන බවට ප්‍රකාශ කර ඇත.

ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ගොවි ජනතාවට මුහුණදීමට සිදුව ඇති ගැටලු සහ ඒ සඳහා අමෙරිකාවේ සහාය ලබාදිය හැකි ආකාරය පිළිබඳව සොයා බැලීම අමෙරිකානු නියෝජිතවරියගේ මෙම සංචාරයේ එක් අරමුණක් වී තිබුණි.

ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන අමෙරිකානු නියෝජිත ආයතනය, ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව සමඟ සිටින අතර මෙම කඩිනම් සහය ලබාදීමට කැපවී සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.