එරෝෆ්ලොට් ගුවන් මෙහෙයුම් යළි ඇරඹෙයි

එළඹෙන ඔක්තෝබර් 9 වනදා සිට මොස්කව් සහ කටුනායක අතර එරෝෆ්ලොට් ගුවන් ගමන් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

වරාය සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය ඒ බව නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.