මාර කොල්ලය

නිවසක් ඉදිරියෙන් ගමන් කළ පුද්ගලයෙක් නිවසේ තනිව සිටින කාන්තාවක් දැක ඇය සතුව තිබූ රන් ආභරණ කොල්ලකෑමට උත්සාහ කරන සිද්ධියක් වාර්තා විය.

එම සිද්ධිය නිවසේ සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවේ සටහන්වී තිබුණි.

නිවසේ ගේට්ටුව විවෘත කර මෝටර් රථයක් ඉන් පිටතට ගැනීමට උත්සාහ කරන අවස්ථාවේදී ඒ අසලින් ගමන් කරන පුද්ගලයෙක් මෙම කොල්ලය සිදුකිරීමට තැත්කර තිබුණි.

පසුව අදාළ කාන්තාව සහ මෝටර් රථයේ සිටි පුද්ගලයා සැකකරු සමග පොරබැදීමේදී අසල සිටි පිරිස් නිවස ඉදිරියට එකතුවී ඇත.

එහිදී කොල්ලකරු එම ස්ථානයෙන් පළාගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.