දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර හිඟයක් ?

දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර හිඟයක් ඇති බැවින් එය හැකි ඉක්මනින් නිරාකරණය කරන ලෙස දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලයි.

එහි සභාපති සුමේධ සෝමරත්න මහතා සඳහන් කළේ, ලබන සතිය වනවිට අලව්ව දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රවේශපත්‍ර හිඟවන බවය.

“දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර හිඟය තියෙනවා. දැන් අලව්ව දුම්රිය ස්ථානයේ ලබන සතියෙන් පස්සේ නිකුත් කිරීමට ප්‍රවේශපත්‍ර නැති තත්ත්වයකට දැඩි අර්බුදය පත්වෙලා. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා දිගින් දිගටම ප්‍රවේශපත්‍ර ඉල්ලුම් කළත් අදාළ ප්‍රවේශපත්‍ර මේ වෙනකොටත් ලබාදීලා නැහැ. මේකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මුද්‍රණය පිළිබඳව ඇති මන්දගාමී ස්වභාවය. ඉස්සර රජයේ මුද්‍රණාලය හරහා අපේ ප්‍රවේශපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම කළා. දැන් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පමණයි මුද්‍රණය කරන්නේ. නමුත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් බලාගෙන ඉන්නවා ඩිජිටල් තාක්ෂණයත්  එක්ක නව ප්‍රවේශපත්‍ර ක්‍රමය එයි කියලා. ඔවුන් සිහින දකිනවා ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වෙනකොට මේ ක්‍රමවේදය එනවා කියලා. නමුත් ඒක එනතුර පවතින ක්‍රමයෙන් යන්න ඔ්නේ.  මෙකෙන් පීඩාවට පත්වෙන්නේ මගියා සහ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා. මේවාට කඩිනමින්  කටයුතු කරයි කියලා අපේ විශ්වාසය තියෙනවා.”
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.