කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට නව චක්‍රලේඛයක්

මහඉලුප්පල්ලම ක්ෂේත්‍ර භෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වු පිරිස වහාම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස දන්වමින් පොලිස්පතිවරයාට පැමිණිල්ලක් සිදුකරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

අමාත්‍යවරයා විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහ මහතා වෙත අදාළ උපදෙස් ලබාදී ඇති බව එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අදාළ භෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයට අනවසරයෙන් ඇතුළු එම පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලමින් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් පොලිස්පතිවරයා වෙත අද (21) දිනයේ ලිපියක් මගින් පැමිණිල්ලක් සිදුකිරීමට නියමිතය.

ගොවි එකමුතුවක් යැයි කියා ගන්නා සංවිධානයක පිරිසක් ඊට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී තිබු අතර ඔවුන් එහි සේවය කරන කෘෂි විද්‍යාඥයින් හා නිලධාරින්  අපහසුතාවට පත් වන ආකාරයෙන් හැසිරි ඇති බවට අනාවරණය වී තිබේ.

එමෙන්ම මින් ඉදිරියට කිසිදු පුද්ගලයෙකුට නිසි අවසරයකින් තොරව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් කිසිදු ගොවිපොළකට හෝ පර්යේෂණ ආයතනයකට ඇතුළු වීම සඳහා ඉඩ ලබානොදීමට අදාළව ආයතන බලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදෙමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට නියමිත බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පැවසුවේය.

භෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයට ඇතුළු වු එම කණ්ඩායම ගොවි සංවිධානයක් යැයි ප්‍රකාශ කළද එය ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ගොවි සංවිධානයක් නොවන බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සිදුකළ සොයාබැලීමක දි අනාවරණය වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.