කුඩා දියණිය ට මරු කැඳවූ ගින්න

අංගොඩ, අඹතලේ නිවසක ඇතිවූ ගින්නකින් මාස තුන හමාරක දරුවෙක් පිළිස්සී මියගොස් ඇති බව පොලීසිය පැවසීය.

හීටරයක් පුපුරා යෑමෙන් මෙම නිවස තුළ ගිනි ගැනීමක් ඇති වී තිබුණි.

නිවසේ සිටි වෙනත් දරුවෙකු විසින් හීටරය භාවිත කර ඇති අතර හීටරය පුපුරා යන විට මව නිවසේ සිට නොමැති බව සඳහන් වෙයි.

බිළිඳිය සිටි ඇඳට ගිනි ඇවිලී කාමරය තුළ ගින්න පැතිර ගොස් තිබේ


මුල්ලේරියාව පොලීසිය මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශන කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.