කලින් තත්වයම තමා අදත්… කිසිම ප්‍රගතියක් නෑ -සුමන්තිරන්

ජනාධිපතිවරයා සමග පැවැති සාකච්ඡා කිසිදු ප්‍රගතියකින් තොරව අවසන් වූ බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය පවසයි.

එම සන්ධානයේ එම්.ඒ සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ, සිය පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු විසඳීමට ආණ්ඩුව මෙතෙක් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැති බවය.

“රජය සමග කරපු සාකච්ඡාවේ දී දැනටමත් අපේ ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපය ගැන සාකච්ඡා කළා. එකක් තමා අතුරුදන් වෙච්ච අය ගැන, අනිත් එක දේශපාලන සිරකරුවන් සම්බන්ධව හා ඉඩම් නිදහස් කරන ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන්. මේ තුන ගැන වෙන වෙන ක්‍රියාපටිපාටි කතා කළා. නමුත් ගිය දවසේ තිබුණු තත්ත්වය තමා අද දවසෙත් තියෙන්නේ. ඒකෙ ප්‍රගතිය නෑ. ඒ වගේම දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන බලය බෙදීම ඉටුකරන්න අපි මතක් කරා මේවා කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැනුම් දුන්නා. ඒවා ගැනත් හරි පිළිතුරක් තාම දීලා නෑ. ඒ නිසා සතියක් තුළ මේක ගැන අපිට දැනුම්දෙන බවත් කියා සිටියා. සතියක් ඇතුළත දැනුම් දුන්නොත් අපි නැවත රැස්වෙන බව අපි තීරණය කරලා තියෙන්නේ. කලින් අපි තීරණය කළා දවස් 4කට හම්බවෙන්න. මේ තත්ත්වය නිසා අපි හෙට අනිද්දා හම්බෙන්නේ නෑ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.