ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී සනත් නන්දසිරි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී සනත් නන්දසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

මියයන විට ඒ මහතා 81 වන වියේ පසුවුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.