කිරිඇල්ලගෙන් අයි.එම්.එෆ් එකට ලොකු චෝදනාවක්

රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල උදව් කිරීම වැරදි බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවැසීය.

එවැනි ආණ්ඩුවකට උදව් කිරීමෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මූලික වශයෙන් වැරැද්දක් කළ බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

උදව් කරන්නේ රාජ්‍ය ආයතන  ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ  හැකියාව සහිත  ජනවරමක් සහිත ආණ්ඩුවකට බව  ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී ප්‍රකාශ කළ බව පැවසූ මන්ත්‍රීවරයා ඒ  අනුව ආණ්ඩුව මැතිවරණයක් පවත්වා   නව ජනවරමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරාවි යැයි  රටම බලාපොරොත්තු වූ බවද   සඳහන් කළේය.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය  ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ පහක් සමාගම්වලට දුන්නේ ජනවරමක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව බවත්  ඒ කටයුත්ත කිරීමට ඇයට  පැහැදිලි නිත්‍යානුකූල ජනවරමක් තිබූ බවත් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසීය.

වර්තමාන ආණ්ඩුව ජනවරමක් නොමැතිව රාජ්‍ය ආයතන විකිණීමෙන් සේවකයන් අතර නොසන්සුන්තා ඇතිවී රට ලේ විලක් බවට පත්විය හැකි බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.