ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති වලට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති කොළඹට

වෘත්තීය සමිති එකමුතුව විසින් අද (11) කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේදී වෘත්තීය සමිති නියෝජිත හමුවක් පැවැත්වූ අතර, මේ සඳහා වෘත්තීයවේදීන් ඇතුලු රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, වතු ක්‍ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් වෘත්තීය සමිති නායකයින් සහ සාමාජිකයින් රැසක් සහභාගී විය

මෙහිදී දේශීය ණය කප්පාදුව හරහා EPF/ETF අරමුදල් හා බැංකු පද්ධතිය අනතුරට ලක් කිරීමට
IMF කොන්දේසි අනුව රාජ්‍ය දේපල විකිණීමට, අසාධාරණ ජන පීඩක බදු ක්‍රමයට
ජීවන වියදමට සරිලන දීමනාවක් ලබා නොදීමට, ජන පීඩක ත්‍රස්ත පනත්වලට එරෙහිව විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය නියෝජනය කරමින් මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක, අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ ඇතුලු වෘත්තීය සමිති නායකයෝ අදහස් දැක් වූ අතර වරාය, වෛද්‍ය සංගම්, ටෙලිකොම්, බැංකූ, රක්‍ෂණ, දුම්රිය, සෞඛ්‍ය සේවය, රාජ්‍ය සේවාව, පෞද්ගලික අංශය ඇතුලු ක්‍ෂේත්‍ර ගණනාවක් නියෝජනය කරමින් වෘත්තීය සමිති නායකයින් අදහස් ප්‍රකාශ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.