නොරෙච්චෝලේ ඒකකයක් දින 100ක් වැසේ – විදුලි කප්පාදු නෑ

දැනට නොරොච්චෝලේ 30 වැනි ගල් අඟුරු භාණ්ඩ ගොඩබෑමත් සමඟ මෙම වාරය සඳහා ලංවිමට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ගල් අඟුරු අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ වන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

එහි දැක්වෙන්නේ ගල් අඟුරු හිඟය හේතුවෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති සහ මාධ්‍ය වාර්තා මගින් කලින් අනුමාන කළ පරිදි අඳුරේ තැබීමක් හෝ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවනු ඇති බවයි.

නියමිත ප්‍රධාන අලුත්වැඩියා නඩත්තු කටයුතු සඳහා නොරොච්චෝලේ 3 වන ඒකකය ජූනි 13 වැනිදා සිට දින 100ක කාලයකට වසා දැමේ.

අනෙකුත් තාප බලාගාර සමඟ විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව විදුලි ජනනය කළමනාකරණය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.