ගාසා වැසියන්ට මානුෂීය ආධාර

ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරවලින් බැටකන ගාසා පලස්තීන වැසියන්ට මානුෂීය ආධාර රැගත් ට්‍රක් රථ 20 ක්, ඊජිප්තු ගාසා රෆා දේශසීමා පිවිසුම ඔස්සේ ගාසා තීරයට ඇතුළු වුණු බව රතු අඩකව සංවිධානය පවසයි.

මෙම ආධාර මහා සාගරයක එක් ජල බිංදුවක් පමණක් බවත්, ඊශ්‍රායල වැසියන්ට තව තවත් මානුෂීය ආධාර නොකඩවා ලබා දීම කළ යුතු බවත් රතු අඩකව සංවිධානය පැහැදිලි කර ඇත.

ඊජිප්තුව හරහා මෙම ආධාර ගැබීම සිදුවූයේ ඇමෙරිකන් ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්, ඊජිප්තු ජනාධිපති අල් සීසී අතරේ පැවැති සාකච්ඡාවලින් පසුවය.

මේ අතර හමාස් සටන්කාමින් සහ ඊශ්‍රායලය අතරේ හටගත්අර්බුදයට සාමකාමී විසදුමක් සෙවීමට, ඊජිප්තු ජනාධිපතිගේ මැදිහත් වීමෙන් ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් පැවැත්වීමට සූදානමක් පවතී.

මේ වනවිට ඊශ්‍රායල හමුදා ප්‍රහාරවලින් මියගිය පලස්තීනුවන් ගණන 4,137 කි. තුවාල ලැබූ ගණන 1,400 ඉක්මවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.