කප්පම් ඉල්ලූ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

මරණීය තර්ජන එල්ල කර කප්පම් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයෙකු කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

කොට්ටාව බස් නැවතුම්පොළේ නවතා තිබූ බස්රථයක රියදුරෙකුට කිසියම් පුද්ගලයෙකු රුපියල් 20,000ක මුදලක් ලබා දෙන ලෙස තර්ජනය කර ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

අනතුරුව ඔවුන් පිටකොටුව බස් නැවතුමට පැමිණ රථය නවතා තිබිය දී බස් රථයට නැගි පුද්ගලයෙකු රියදුරුගේ ඡායාරූපයක් ලබාගෙන තිබේ.

ඒ පිළිබඳ සැක සිතූ රියදුරු ඇතුළු පුද්ගලයින් අදාළ පුද්ගලයා අල්ලා දුරකථනය පරීක්ෂා කිරීමේ දී රියදුරුගෙන් ලබාගත් ඡායාරූපය වට්ස්ඇප් ඔස්සේ විදේශීය දුරකථන අංකයට යොමු කර ඇති බව අනාවරණය කරගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.