විද්‍යාපීඨ නව බඳවා ගැනීම් 

විද්‍යාපීඨ නව බඳවා ගැනීම් සඳහා 60,000ක් ඉල්ලුම් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් මහතා පවසයි.

එහි කටයුතු ලබන සතිය වන විට අරඹන බවත් සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් මහතා කීය.

එසේම විද්‍යාපීඨ පුහුණුව නිමකළ 4,160ක් විද්‍යාපීඨ වලින් පිටවීමට නියමිත බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා 23,005 දෙනෙක් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බවද ඔහු පැවසීය.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.