සුවඳ විලවුන් දන්සලක්

හෝමාගම නගරයේ ව්‍යාපාරික ආයතන දෙකක් එක්වී පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් සුවඳ විලවුන් දන්සලක් සංවිධානය කර තිබුණි.

අද (21) උදෑසන හෝමාගම නගරයේදී එම දන්සල පැවැත්වුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.