එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධානියාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගැන විශේෂ ප්‍රකාශයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවත් ශ්‍රී ලංකාවට උපකාර කිරීමට ජගත් සංවිධානය සූදානමින් සිටින බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටේරස්ගේ නියෝජ්‍ය ප්‍රකාශක ෆර්හාන් හක් සඳහන් කළේය.

ෆර්හාන් හක් විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ “මහලේකම්වරයා ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී” යනුවෙනි.

මහලේකම්වරයා ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් සිටින අතර රජය සුමට සංක්‍රාන්තියක් සහතික කිරීම සහ ආර්ථික අර්බුදයට තිරසාර විසඳුම් සෙවීම සඳහා සංවාදයක නිරත වන ලෙස සියලුම පාර්ශවකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එමෙන්ම සියලු පාර්ශවකරුවන් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ගැටලු විසඳ ගත යුතු බවත්, වෙනත් පාර්ශවයකට බලය පැවරීමේ දී සාමකාමී අයුරින් මෙම කටයුතු සිදුවිය යුතු බවත් ජගත් සංවිධානය පවසයි.

සෑම ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක්ම මහලේකම්වරයා හෙළා දකින අතර සාමය පවත්වාගෙන යාමේ ප්‍රධාන වැදගත්කම අවධාරණය කරමින් වගකිවයුත්තන්ට වගකිව යුතු යැයි ඉල්ලා සිටී.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවට සහ එහි ජනතාවට සහාය වීමට සූදානම් බවද සදහන් කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.