ඉන්ධන මිල ගැන කැබිනට්ටුව ගත් තීරණය

සෑම මසකම පළමු වනදා සහ 15 වනදා මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සිදුකරන බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.