‘මංකිපොක්ස්’ අමෙරිකාව හොල්ලයි

සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරයිවඳුරුපැපොල වයිරසය රට පුරා ව්‍යාප්ත වීමේ ඉහළ අවදානමක් මතු වීම හේතුවෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එරට රජය ඊයේ පියවර ගත් බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය. මේ වයිරසය දැනටමත් අමෙරිකාවේ 6,600ක් ගොදුරු කරගෙන ඇති අතර, මහජන…

Leave a Reply

Your email address will not be published.