පේරාදෙණියේ පාලමක් යටින් උණ්ඩ 35ක් මතු වෙයි

පේරාදෙණිය ගන්නොරුව පාලම අසල සඟවා තිබූ බව කියන  උණ්ඩ 35 ක් සහ හිස් පතරොම් ගැබක් නාවික හමුදාවේ බුද්ධි අංශ මඟින් සොයාගෙන පේරාදෙණිය පොලිසියට භාරදී ඇත .

ගන්නොරුව පාලමට දකුණු පසට වන්නට ලඳු කැලෑවක ජීව උණ්ඩ තොගයක් තිබෙන බවට නාවික හමුදාවේ බුද්ධි අංශවලට ලද තොරතුරකට අනුව සිදුකරන ලද සෝදිසියකදී මෙම උන්ඩ තොගය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ .

අත්අඩංගුවට ගත් උණ්ඩ තොගය අතර එම් 16 වර්ගයේ ගිනි අවිවලට යොදන යොදා උණ්ඩ 18 ක් ටි 56 වර්ගයේ ගිනි අවි වලට යොදන  උණ්ඩ 07 ක් එස්. එල්. ආර්. වර්ගයේ ගිනි අවිවලට යොදන  උණ්ඩ 05 ක් සහ එෆ් එන් රයිෆල් වලට යොදන උණ්ඩ 03 ක්ද තිබෙන බව පොලීසිය කියයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පේරාදෙණිය පොලීසිය වැඩිදුර පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published.