තවත් පෙට්‍රල් නෞකාවක් මේ සතියේ දිවයිනට

පෙට්‍රල් රැගත් නෞකාවක් මේ සතිය තුළ මෙරටට ළඟාවීමට නියමිත බව බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි. 

එම නෞකාව සඳහා මේ වන විට අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවා ඇති බව වාර්තා වේ. 

ඒ අනූව පෙට්‍රල් මෙට්‍රික් ටොන් 35,000 ත් 40,000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ සතිය තුළ මෙරටට ලැබෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.