දේශීය කිරිපිටි මිල ඉහළට

හෙට (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දේශීය කිරිපිටි මිල ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 850 සිට 950ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇත.

එසේම කිලෝ එකක කිරිපිටි පැකට්ටුවක සංශෝධිත මිල රුපියල් 2350කි. 

මීට පෙර කිලෝ එකක කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 2120ක් ලෙසටය.

එසේම මේද රහිත කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 840 සිට රුපියල් 1050ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.