රජයේ සේවකයින් ට දැනුම්දීමක්

අද (10) දිනයේදී රජයේ කාර්යාලවල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකෙරෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්න මහතා පවසයි.

හෙට බැංකු සඳහා පමණක් නිවාඩු දිනයක් බව ඔහු පැවසීය.

මේ අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ඒකකය පැවසුවේ අද (10) පාසල් ද සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.