කොළඹ සිට අනුරාධපුරය දක්වා අද විශේෂ දුම්රියක්

අටමස්ථානාධිපති අතිපූජ්‍ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය වෙනුවෙන් අද (22) විශේෂ දුම්රියක් ධාවනයට යෙදවීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published.