ජනපති සහ IMF ප්‍රධානියා අතර සාකච්ඡාවක්

මේ වනවිට ඊජිප්තුවේ පැවැත්වෙන “කොප් 27” සමුළුවට සහභාගීවන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරිය සමග සාකච්ඡා කර තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ණය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනපතිවරයා සහ ක්‍රිස්ටලීනා ජෝර්ජීවා සාකච්ඡා කළ බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.