විදුලි බිල සංශෝධනය ගැන PUCSL තීරණය

කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය අතීතයට බලපාන ලෙස සිදුකළ නොහැකි බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති, ජනක රත්නායක මහතා පවසයි.

විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඒ මහතා සඳහන් කර සිටියේ, විදුලි බිල සංශෝධනයට අදාළ යෝජනාවට තමාට ලැබුණේ ඊයේ (09) දිනයේ දී බවය.

ඒ පිළිබඳ ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයන් සිදුකිරීමට දින 45ක පමණ කාලයක් ගතවන බව ද ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

“අපිට කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ ගත්ත තීරණය, ඒ කියන්නේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබු යෝජනාව සහ ගාස්තු සංශෝධනය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අදාළ පාර්ශවයන් සමග විමසමින් කිසියම් සංශෝධනයක් වියයුතු නම් එය පෙබවාරි 15ට කලින් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ ගැන අපිට ගැටලුවක් නෑ. අපිට ප්‍රශ්නේ තියන්නේ අපිට මේ යෝජනාව ලැබුණේ ඊයේ. මේ ක්‍රමවේදය කරගෙන යනකොට මේකට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 45ක – 50ක කාලයක් යනවා. ඒ ක්‍රමවේදය අනුව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අපි දැනටමත් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව සාධාරණ පිරිවැය අයකර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්, මේ පනතේ තියෙන ආකාරයට ලබාගන්නා සියලුම වියදම් අයකර ගන්නා ක්‍රමවේදයකට, ඒ කටයුත්ත ඉදිරියේ කෙරෙනවා ඇති. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමුකරනවා. 

හැබැයි අපි කැබිනට් පත්‍රිකාවේ දෙවැනි ජේදයේ තියෙනවා මේ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව මේ සංශෝධනය අන්තර් කාලීන පියවරක් වශයෙන් 2023 ජනවාරි 1 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදුලිබල මණ්ඩලය යෝජිත විදියට කරන්න ඕනේ කියලා. අතීතයට බලපාන විදියට විදුලි බිල සංශෝධනය කරන ක්‍රමවේදයක් නෑ. ඒ වගේම අන්තර්කාලීන විදුලි බිල සංශෝධනයක් කිරීමේ හැකියාවකුත් නෑ. පනත අනුව. ඒ අනුව අපි කරන්නේ ඊයේ ලැබුණ යෝජනාව අනුව මේ අවුරුද්දට තියෙන විදුලි ඉල්ලුම හා එය සපයා ගන්නේ කුමන ආකාරයෙන් කියන එක අනුව ඉදිරියේ දී එවලා තියෙන යෝජනාව අපි සැලකිල්ලට භාජනය කරනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.