කුරුණෑගල නගරාධිපති ව ඉවත්කෙරේ

කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව ව එම ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් වයඹ ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ඔහුව ධුරයෙන් නෙරපා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කුරුණෑගල නගර සභාවේ අයවැය සම්මත කර ගැනීමට අපොහොසත් වීම ඊට හේතුව ලෙස දැක්වෙයි.

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ හිටපු නාවික හමුදාපති, අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.