අන්තරේට ජල ප්‍රහාරයක්

කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුම ඉදිරිපිටදී අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවයට පොලීසියෙන් ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කෙරුණි. මේ වනවිට එම ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් ද හටගෙන ඇතැයි අප වාර්තාකරුවන් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.