යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සිවිල් නිදහස සීමා කරයි ද? – වධහිංසාවට එරෙහි ශ්‍රී ලාංකික එකමුතුව

කොළඹ ජානකී හෝටලයේදී වධහිංසාවට එරෙහි ශ්‍රී ලාංකික එකමුතුව විසින් යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධි පනත සිවිල් නිදහස සීමා කරයිද? මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව,ආචාර්ය නිමල්කා ප්‍රනාන්දු,මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරික රුකී ප්‍රනාන්දු,නීතීඥ දුලාන් දසනායකගේ සහභාගීත්වයෙන් සංවාදශීලී වැඩසටහනක් අද(25) පවත්වා තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.