පිලිපීනයට ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

දකුණුදිග පිලිපීනයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදු ව තිබේ.

අමෙරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසන්නේ, එම භූ කම්පනය රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 06යි දශම 07ක ප්‍රබලත්වයක් සටහන් කර ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් භූ කම්පනය හේතුවෙන් සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව බලධාරීන් සඳහන් කර ඇත.

භූ කම්පනය ප්‍රදේශ කිහිපයකට දැනී ඇති අතර, ඉන් සිදු වූ හානි පිළිබඳ මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැති බව විදෙස් මාධ්‍යය වාර්තා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.