ගාසා තීරයට ඉන්ධන සැපයීමට ඊශ්‍රායලයේ එකඟතාවය

වොෂින්ටනයේ ඉල්ලීම මත සෑම දින දෙකකට වරක් ගාසා තීරයට ඉන්ධන ලීටර් 140,000 ක් ලබා දීමට ඊශ්‍රායලයේ යුද කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟ වී ඇති බව එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ මීට පෙර ඊශ්‍රායලය දිනකට ඉන්ධන නැව් දෙකක් භූමියට ඇතුළු කිරීමට තමන් එකඟ ව තිබූ බවයි.

මානුෂීය සැපයුම් බෙදා හැරීමට හැකි වන පරිදි ගාසා තීරයට ඇතුළු වීමට තවත් ඉන්ධන සඳහා ආධාර ආයතන බලපෑම් කරමින් සිටි බව විදෙස් වාර්තා පවසයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ පලස්තීන ආධාර ඒජන්සියට තම ට්‍රක් රථ බලගැන්වීමට සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට සෑම පැය 48කට වරක් ඉන්ධන ලීටර් 120,000ක් ලබාදීමට ඊශ්‍රායලය කැපවී සිටින බව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.