ත්‍රිපෝෂ ගැන අලුත් කතාවක්

කුඩා දරුවන්ට ලබාදෙන ත්‍රිපෝෂවල වසවිස පාලනය කිරීමේ නීති වෙනස් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණය හේතුවෙන් ඉදිරියේදී පිළිකා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යනු ඇති බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය පවසයි.

එම පක්ෂයේ පුබුදු ජයගොඩ මහතා සඳහන් කළේ, ත්‍රිපෝෂ හැදීමට ගන්නා බඩ ඉරිඟුවල අන්තර්ගත විය හැකි උපරිම ඇෆ්ලටොක්සින් ප්‍රමාණය අගය 5 සිට 10 දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.