මුල්ලේරියාවේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්

මුල්ලේරියාව, වෑකන්ද ප්‍රදේශයේ දී 38 හැවිරිදි දෙදරු පියෙක් ඝාතනය කර තිබේ.

ගෙල කපා මෙම ඝාතනය සිදු කර තිබූ අතර, ඝාතනය සිදු කළේ කවුරුන් ද යන්න පිළිබඳ මෙ‍තෙක් අනාවරණ වී නොමැති බව පොලීසිය පවසයි.

අදාළ පුද්ගලයාගේ නිවසේ ඊයේ (09) රාත්‍රියේ මත්පැන් සාදයක් ද පවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුල්ලේරියාව පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.

මුල්ලේරියාව, වෑකන්ද ප්‍රදේශයේ දී 38 හැවිරිදි දෙදරු පියෙක් ඝාතනය කර තිබේ.

ගෙල කපා මෙම ඝාතනය සිදු කර තිබූ අතර, ඝාතනය සිදු කළේ කවුරුන් ද යන්න පිළිබඳ මෙ‍තෙක් අනාවරණ වී නොමැති බව පොලීසිය පවසයි.

අදාළ පුද්ගලයාගේ නිවසේ ඊයේ (09) රාත්‍රියේ මත්පැන් සාදයක් ද පවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුල්ලේරියාව පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.