සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ පැවැත්වෙන දිනයන්

2024 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට නියමිත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි – ජූනි මාසවල පැවැත්වීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.