ඉන්ධන මිල සුත්‍රයට සහනයක්

ඉන්ධන මිල සුත්‍රයට ඉදිරියේ දී සහනයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ, මිල සුත්‍රය තුළ රජයට ලැබෙන 4%ක් වූ ලාභංශය අඩුකර ජනතාවට එම සහනය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවය.

“සියයට බිංදුවේ සිට 4 දක්වා වූ ලාභාංෂය අඩුකර වියදම් විතරක් ආවරණය වන ආකාරයට මිල සුත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන්න තමා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට, අනෙකුත් LIOC සහ සයිනොපෙක් සමග තරග කිරීම සඳහා අර 4% භාවිතයට දෙන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ. මෙච්චර කල් අපිට තිබුණේ 4%ම තියලා පැරණි තිබුණ ණය, බැංකුවලට තිබුණ ණය හිලව් කිරීම සඳහා පසුගිය අවුරුද්දේ අපිට හැකියාව ලැබුණා මිල සුත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා. ඒ ලැබුණ වාසිය ජනතාවට ලබාදීම සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේ දී කඩිනමින් කටයුතු කරන්න. දැන් අපි උපරිම සිල්ලර මිල ගැසට් කරන්නේ අමාත්‍යාංශයෙන්. එතකොට ඒ උපරිම මිලට තමා CPC එක සහ LIOC එක බොහෝ වෙලාවට යන්නේ. ඊට අඩුවෙන් විකුණන්නේ සයිනොපෙක් එක විතරයි. මේකෙදි හෝ ඊළඟ මිල සුත්‍රයේ දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා CPC එකටත් උපරිම මිල තියෙද්දි ඊට අඩු මිලකට ඔවුන්ට තරග කරන්න අවස්ථාව දෙනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.