අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු ඉහළට

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පුද්ගලික බස් රථ ගාස්තු 22%කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කෙරේ. 

ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 40ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය ජූලි මස 01වැනිදා යෙදී ඇති අතර, ඒ අනුව මෙම මිල වැඩිකිරීම සිදුකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.