අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පෞද්ගලික ආයතනයක් සමග සිදු කළ ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා ඊයේ (05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී නැගු චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් වහාම විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නියෝග කරයි.

පරීක්ෂණ කටයුතු නිමවන තෙක් ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ධුරයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් වීමට නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කටයුතු කරනු ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

මේ අතර  වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා නිදහස් හා ස්වාධීන පරීක්ෂණයකට ඉඩ සලසමින් අමාත්‍ය ධූරයෙන් වහාම ඉවත් වන බව ජනාධිපතිතුමන් වෙත ලිපියකින් දන්වා තිබෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.