රන් මිල පහළට

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිලේ තවදුරටත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව රන් අවුන්සයක මිල මේ වනවිට දැක්වෙන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1711.2 ක් ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.