නව රජය වෙනුවෙන් සහාය දෙන බවට අමෙරිකාවෙන් සහතිකයක්

අමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජූලි චංග් මහත්මිය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාව හමුවිය. 

හමුව අද (27) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විණ. 

ජනාධිපතිතුමා වෙත සිය සුබපැතුම් පිරිනැමු තානාපතිනිය සුහද කථා බහක නිරත වූවාය. 

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර පවතින සබඳතා ශක්තිමත් ප්‍රවේශයක් ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණු අතර නව රජයේ ඉදිරි කටයුතු වෙනුවෙන් සහාය ලබා දෙන බවට  ද තානාපතිනිය සහතික වූවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.