රුවන් විජයවර්ධනට ජනාධිපති උපදේශක තනතුරක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක තනතුරට පත් කර තිබෙයි

2016 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව පැරිස් සම්මුතියට අත්සන් තබා ඇත. මේ වන විට ලොව පුරා බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දේශගුණික විපර්යාස මගින් මිහිතලයට වන හානි වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන් යොමුව තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව ද එම ගෝලීය වගකීම් වෙනුවෙන් කළ යුතු කාර්යයන් රැසක් පවතින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කරයි.

කාබනික විමෝචනය සහ හරිතාගාර ආවරණය වළක්වා ගැනීම, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීම, හරිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම වැනි ක්ෂේත්‍ර රැසක් ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ව්‍යාපෘති රැසක් වෙනුවෙන් උපදෙස් හා සහයෝගය ලබාගැනීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විසින් මෙම පත්කිරීම සිදු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.