ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් අතිරේක ඩොලර් මිලියන 25ක මානුෂීය ආධාරයක්

ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදෙන හදිසි මානුෂීය ආධාර ප්‍රමාණය ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් මිලියන 75ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට ඔස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි. 

ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර ඇත්තේ ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් මිලියන 25ක අමතර පරිත්‍යාගයක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත සිදුකිරීමටය.

වසර 70කට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිය දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දී සිටින බැවින් හදිසි ආහාර සහ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව මෙම මානුෂීය ආධාර මුදල් සපයනු ඇත. 

විශේෂයෙන්ම ආහාර, සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණ සේවා, ආරක්ෂිත ජලය සඳහා ප්‍රවේශය සහ කාන්තාවන් සහ ළමුන් ඇතුළු අවදානමට ලක්ව සිටින අයට අත්‍යවශ්‍ය ආධාර සැපයීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහාය එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතන හරහා ලබා දෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.