ඉන්දියාවේ කොවිඩ් මාත්‍රා කෝටි ගනන් ඉක්මවයි

ඉන්දීය සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශයේ නවතම දත්තවලට අනුව සඳුදා පෙරවරු 7 වන විට සැසිවාර 2,79,49,087 කින් මෙය සිදු කර ඇත.ඉන්දියාවේ කොවිඩ්-19 එන්නත් ආවරණය මාත්‍රා කෝටි 210.02 ඉක්මවා ඇත.

2022 මාර්තු 16 වන දින වයස අවුරුදු 12 ත් 14 ත් අතර ළමුන් සඳහා කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණය ආරම්භ කරන ලදී., මේ වන විට කොවිඩ්-19 එන්නතෙහි පළමු මාත්‍රාව කෝටි 3.99 කට (3,99,77,431) නව යොවුන් වියේ පසුවන්නන් ලබා ගෙන ඇත.

මේ වසරේ ජනවාරි 10 සිට වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින් සඳහා සහ පෙරටුගාමී සේවකයින් පූර්වාරක්ෂාව සඳහා එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීම ආරම්භ විය.

ඉන් අනතුරුව, අප්‍රේල් 10 වන දින වයස අවුරුදු 18 සිට 59 දක්වා වයස් කාණ්ඩ සඳහා කොවිඩ්-19 පූර්වාරක්ෂාව මාත්‍රාව පරිපාලනය විවෘත කිරීම ආරම්භ විය. මේ වන විට මිලියන 13 කට අධික පූර්වාරක්ෂාව මාත්‍රා (13,82,60,224) ලබා දී ඇති බව සැලකිය යුතු කරුණකි.

නවතම දත්ත වලට අනුව, දැනට ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකාරී රෝගීන් සංඛ්‍යාව 97,648 කි. මෙය වසංගතයේ ආරම්භයේ සිට ඉන්දියාවේ වාර්තා වූ මුළු ධනාත්මක රෝගීන්ගෙන් 0.22% දක්වා පරිවර්තනය වේ.

පසුගිය පැය 24 තුළ පුද්ගලයින් 11,726 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇති අතර, රට තුළ සුවය ලැබූ මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 4,37,23,944 දක්වා ගෙන එයි.ඉන්දියාව දැන් 98.59% ක ප්‍රතිසාධන අනුපාතයක් ඇති බව දත්ත පවසයි.

පසුගිය පැය 24 සඳහා දත්ත වලට අනුව, කොවිඩ් -19 පරීක්ෂණ 2,29,546 ක් සිදු කර ඇත සහ ව රෝගීන් 9,531 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඉන්දියාව මේ දක්වා පරීක්ෂණ කෝටි 88.27ක් (88,27,25,509) සිදු කර ඇති බව ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඉන්දියාවේ සතිපතා ධනාත්මක අනුපාතය දැන් 3.59% වන අතර, දෛනික ධනාත්මක අනුපාතය 4.15% ලෙස වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.